Nieuws

8 mrt 2022

Het spreekt voor zich: basisvoorwaarden als vrede, veiligheid, rechtvaardigheid en inclusie zijn onmisbaar in iedere maatschappij. Maar helaas ontbreken ze op veel plekken in de wereld; de oorlog in de Oekraïne beïnvloedt ons denken momenteel continue.

Mensen moeten overal veilig en vrij zijn, ongeacht hun religie, herkomst of seksuele oriëntatie. En dus moet er samengewerkt worden om te komen tot oplossingen die onrechtvaardigheid en mensenrechtenschending tegengaan en criminaliteit bevechten.

Geluk en hoop zijn hele actuele thema’s. Zeker op de momenten dat delen elders in de wereld worden verwoest. Stilstaan bij het belang van geluk, daar kenmerkt de Dutch Happiness Week zich al vele jaren voor. Het belang van in vrijheid te kunnen leven en het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties. In gesprek over geluk en hoop als verbinding naar diegene die daar nu meer dan ooit behoefte aan hebben.