Wat is Dutch Happiness Week

Dutch Happiness Week is een jaarlijkse themaweek rondom de internationale dag van het geluk (20 maart). DHW is een initiatief van Fontys Hogeschool Eindhoven/Tilburg en Parktheater Eindhoven. De week biedt organisaties, bedrijven en individuen een podium voor activiteiten of projecten die bijdragen aan de kennis over geluk (bijvoorbeeld lezingen, openbare colleges en workshops) en activiteiten en projecten die actief en gericht bijdragen aan een gelukkigere samenleving (brede welvaart). Ook activiteiten, zoals workshops, die gericht zijn op persoonlijk geluk in werk en leven staan op het programma.

Het varen op enkel en alleen economische indicatoren heeft de wereld op een punt gebracht waarop bijvoorbeeld klimatologische problemen en ongelijkheid ons voortbestaan in gevaar brengen. De Verenigde Naties heeft daarom een aantal jaren geleden de Sustainable Development Goals opgesteld. Zeventien doelen op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid en inclusiviteit die we samen moeten behalen als we op een verantwoorde, gezonde en (dus) gelukkige manier met elkaar verder willen leven. Deze SDG’s vormen een belangrijke leidraad voor het programma van DHW en de initiatieven die daaruit voortvloeien.

Waarom Geluk?

In de huidige wereld gaat het veel te vaak over wanneer mensen zich niet verbonden voelen. Politieke polaristie zorgt voor veel mensen die zich niet gezien of gehoord voelen, klimaatproblematiek zorgt voor gevoelens van overmacht en onveiligheid, coronacrisis zorgt voor gevoelens van eenzaamheid en angst. De druk op mensen, zeker op jongvolwassenen, is in de afgelopen jaren enorm toegenomen. Stress en burnout zorgen ervoor dat mensen op hun werk langdurig uitvallen en ook in de privésfeer tegen problemen aanlopen. Ons brein lijkt in de overlevingsstand te staan en er is steeds minder ruimte voor het aangaan van connecties.  Geluk in werk en leven zijn daarom ook belangrijke ingrediënten van DHW.

Het nastreven van geluk zien wij als een fundamenteel menselijk doel dat een meer holistische benadering van openbaar beleid en economische groei promoot – één die geluk en welzijn erkent als belangrijke onderdelen van duurzame en rechtvaardige ontwikkeling. Tijdens de Dutch Happiness Week (DHW) 2023 bieden wij daarom een podium aan initiatieven waarin de verbinding met elkaar centraal staat, zien èn gezien worden.  De initiatieven waar wij wèl energie van krijgen en waar we als individu en als samenleving gelukkig van worden!

 

Samenwerking Fontys Hogeschool en Parktheater Eindhoven

De organisaties achter DHW zijn zich sterk bewust van hun rol in de samenleving. Het Parktheater Eindhoven heeft als missie “Mensen willen raken”. Het laatste beleidsplan heet niet voor niets “Meer dan jij”. Fontys draagt door talent- en kennisontwikkeling bij aan oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Zo werkt Fontys, samen met bedrijven en instellingen uit de regio en daarbuiten, aan een duurzame, inclusieve en gelukkige samenleving. BUas werkt vanuit de visie “Discover your world” om aanstaande professionals te inspireren om hun ontwikkeling te spiegelen aan de bijdrage die zij aan de wereld kunnen leveren.

Het zwaartepunt van Dutch Happiness Week (DHW) ligt in Eindhoven en Tilburg, maar samenwerking met partners in andere steden of regio’s is zeker mogelijk. DHW wil een actief netwerk bouwen van, en een podium bieden aan bedrijven en organisaties die samen willen werken aan het behalen van de SDG’s, met als uiteindelijke doel een gelukkige(re) samenleving. Om de missie van DHW te laten slagen, zijn we voortdurend op zoek naar mensen, bedrijven en instellingen die deze samen met ons willen volbrengen. Mensen en organisaties die zichzelf vragen stellen als: Hoe kunnen wij bijdragen aan het geluk van mensen in onze wijken en steden, maar ook verder weg? Hoe dragen wij bij aan een duurzame en inclusieve samenleving?

 

Wat biedt Dutch Happiness Week?

Dutch Happiness Week biedt een unieke mix van kansen voor participerende organisaties en individuen:

Co-creatie / samenwerking

DHW biedt een unieke kans om samen onderwerpen en initiatieven omtrent geluk (projecten, onderzoeken, evenementen) op te pakken. Natuurlijk tijdens Dutch Happiness Week, maar zeker ook daarbuiten.

Verbinding / netwerk

DHW verbindt de kennis en expertise, het netwerk en de locaties van de betrokken organisaties om zo nieuwe en bestaande initiatieven op het gebied van geluk, en brede welvaart te versterken. Denk aan ontmoetingen, workshops, projecten en onderzoeken. We brengen partijen samen rond gezamenlijke thema’s en ambities op het gebied van geluk en brede welvaart. De Sustainable Development Goals van de VN zijn daarbij leidend.

Etalage en podium

Dutch Happiness Week is een etalage waarin kennis over geluk wordt getoond en is een week waarin we projecten en activiteiten die bijdragen aan geluk een podium geven. Projecten en activiteiten van de organiserende partijen, maar zeker ook die van andere deelnemers. Wij adviseren en ondersteunen waar mogelijk organisaties en individuen die dit podium willen betreden. Het zwaartepunt van Dutch Happiness Week ligt nu nog in Eindhoven, Tilburg en Breda. Maar initiatieven in andere steden, dorpen of provincies zijn welkom. We delen het format van DHW graag met kwartiermakers of kartrekkers op andere plekken in het land.

Hoe kunt u meedoen?

U kunt meedoen met DHW vanuit verschillende rollen: als bezoeker of deelnemer aan evenementen of activiteiten, workshopgever, onderzoeker, theatermaker, initiatiefnemer of als samenwerker. Uit interesse, om uw netwerk te vergroten, om betekenis te geven aan uw werk of organisatie of om geluk en brede welvaart een plek te geven binnen uw beleid.

Wilt u meer weten of met ons in gesprek? U kunt ons bereiken via info@dutchhappinessweek.nl

Up-date november 2023: 

Elders op deze website kunt u lezen dat de organisatie recent heeft moeten besluiten de volgende DHW uit te stellen naar 2025. Nadere informatie volgt in 2024.