Wat is Dutch Happiness Week

Dutch Happiness Week is een jaarlijkse themaweek rondom de internationale dag van het geluk (20 maart). DHW is een initiatief van

Fontys, Parktheater Eindhoven en Breda University of applied sciences. De week biedt organisaties, bedrijven en individuen een podium voor activiteiten of projecten die bijdragen aan de kennis over geluk (bijvoorbeeld lezingen, openbare colleges en workshops) en activiteiten en projecten die actief en gericht bijdragen aan een gelukkigere samenleving (brede welvaart). Maar ook activiteiten, zoals

workshops, die gericht zijn op persoonlijk geluk in werk en leven staan op het programma.

De 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties vormen een belangrijke leidraad voor de programmering van DHW en de initiatieven die daaruit voortvloeien.

Samenwerking

Het zwaartepunt van Dutch Happiness Week ligt in Eindhoven, Tilburg en Breda, maar samenwerking met partners in andere steden of regio’s behoort tot de mogelijkheden. DHW wil een actief netwerk bouwen van bedrijven en organisaties die samen willen werken aan het behalen van de SDG’s, met als uiteindelijke doel een gelukkige(re) samenleving. Samenwerking tijdens DHW, maar waar mogelijk ook daarbuiten.

 

Waarom Geluk?

Geluk is een universeel streven. Vraag mensen naar hun diepere beweegredenen en vaak krijg je hetzelfde antwoord: “Ik wil een gelukkig leven voor mezelf en mijn kinderen”. Toch wordt geluk in onze samenleving lang niet altijd op de juiste waarde geschat. Harde economische indicatoren zijn vaak nog leidend bij het nemen van belangrijke beslissingen over onze toekomst. Toch zien we in de afgelopen jaren een kentering. Steeds meer landen, gemeentes, organisaties en instellingen zien geluk als een belangrijke graadmeter of zelfs als doel. Beleid wordt steeds vaker afgestemd op de vraag wat het bijdraagt aan het welzijn van bewoners. Steeds meer organisaties zien in dat gelukkige werknemers uiteindelijk betere werknemers zijn. En ook op individueel niveau vragen we ons steeds vaker af wat ons nu echt gelukkig maakt. Werken we echt alleen maar om dat grote huis of die dure auto te kunnen kopen of willen we met ons werk en in ons leven een betekenisvolle bijdrage leveren aan een betere samenleving?

Sustainable Development Goals

We moeten ook wel, want het varen op enkel en alleen economische indicatoren heeft de wereld op een punt gebracht waarop bijvoorbeeld klimatologische problemen en ongelijkheid ons voortbestaan in gevaar brengen. Niet voor niets stelden de Verenigde Naties een aantal jaren geleden de Sustainable Development Goals (SDG’s) op. Zeventien doelen op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid en inclusiviteit die we samen moeten behalen als we op een verantwoorde en gelukkige manier met elkaar verder willen leven. Deze SDG’s vormen een belangrijke leidraad voor het programma van DHW en de initiatieven die daaruit voortvloeien.

Geluk in werk en leven

Maar ook op persoonlijk vlak is werken aan geluk geen overbodige luxe. De druk op mensen, zeker op jongvolwassenen, is in de afgelopen jaren enorm toegenomen. Stress en burnout zorgen ervoor dat mensen op hun werk langdurig uitvallen en ook in de privésfeer tegen problemen aanlopen. Geluk in werk en leven zijn daarom ook belangrijke ingrediënten van DHW.

 

Missie en Visie DHW

Visie: Geluk is een universeel streven. Samen zijn we verantwoordelijk voor een gelukkige(re) samenleving.

Missie: DHW biedt een platform waarop individuen, bedrijven en organisaties samenwerken aan een duurzaam gelukkige samenleving.

De organisaties achter DHW zijn zich sterk bewust van hun rol in de samenleving. Het Parktheater Eindhoven heeft als missie “Mensen willen raken”. Het laatste beleidsplan heet niet voor niets “Meer dan jij”. Fontys draagt door talent- en kennisontwikkeling bij aan oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Zo werkt Fontys, samen met bedrijven en instellingen uit de regio en daarbuiten, aan een duurzame, inclusieve en gelukkige samenleving. BUas werkt vanuit de visie “Discover your world” om aanstaande professionals te inspireren om hun ontwikkeling te spiegelen aan de bijdrage die zij aan de wereld kunnen leveren. Om de missie van DHW te laten slagen, zijn we voortdurend op zoek naar mensen, bedrijven en instellingen die deze samen met ons willen volbrengen. Mensen en organisaties die zichzelf vragen stellen als: Hoe kunnen wij bijdragen aan het geluk van mensen in onze wijken en steden, maar ook verder weg? Hoe dragen wij bij aan een duurzame en inclusieve samenleving?

 

Wat biedt Dutch Happiness Week?

Dutch Happiness Week biedt een unieke mix van kansen voorparticiperende organisaties en individuen:

Co-creatie / samenwerking

DHW biedt een unieke kans om samen onderwerpen en initiatieven omtrent geluk (projecten, onderzoeken, evenementen) op te pakken. Natuurlijk tijdens Dutch Happiness Week, maar zeker ook daarbuiten.

Verbinding / netwerk

DHW verbindt de kennis en expertise, het netwerk en de locaties van de betrokken organisaties om zo nieuwe en bestaande initiatieven op het gebied van geluk, en brede welvaart te versterken. Denk aan ontmoetingen, workshops, projecten en onderzoeken. We brengen partijen samen rond gezamenlijke thema’s en ambities op het gebied van geluk en brede welvaart. De Sustainable Development Goals van de VN zijn daarbij leidend.

Etalage en podium

Dutch Happiness Week is een etalage waarin kennis over geluk wordt getoond en is een week waarin we projecten en activiteiten die bijdragen aan geluk een podium geven. Projecten en activiteiten van de organiserende partijen, maar zeker ook die van andere deelnemers. Wij adviseren en ondersteunen waar mogelijk organisaties en individuen die dit podium willen betreden. Het zwaartepunt van Dutch Happiness Week ligt nu nog in Eindhoven, Tilburg en Breda. Maar initiatieven in andere steden, dorpen of provincies zijn welkom. We delen het format van DHW graag met kwartiermakers of kartrekkers op andere plekken in het land.

Hoe kunt u meedoen?

U kunt meedoen met DHW vanuit verschillende rollen: als bezoeker of deelnemer aan evenementen of activiteiten, workshopgever, onderzoeker, theatermaker, initiatiefnemer of als samenwerker. Uit interesse, om uw netwerk te vergroten, om betekenis te geven aan uw werk of organisatie of om geluk en brede welvaart een plek te geven binnen uw beleid.

Wilt u meer weten of met ons in gesprek? U kunt ons bereiken via info@dutchhappinessweek.nl