COOKIE STATEMENT DUTCH HAPPINESS WEEK

Read this text in English

Elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over ‘cookies’ en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook de website van Parktheater Eindhoven maakt gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een heel klein tekstbestandje van letters en cijfers dat op uw computer wordt opgeslagen wanneer u een bepaalde website bezoekt. Cookies maken het mogelijk voor een website om de voorkeuren van een gebruiker te herkennen. Bijvoorbeeld uw taalvoorkeur of uw favoriete webshop die uw inloggegevens onthoudt.
Een cookie slaat niet uw naam, uw adres, uw leeftijd of andere persoonlijke gegevens op. Ze onthouden alleen uw voorkeuren en interesses op basis van uw surfgedrag.

Welke cookies gebruikt Parktheater Eindhoven?
1. Functionele cookies
Dit zijn noodzakelijke cookies. Om naar behoren te kunnen surfen door de sites, maken we soms gebruik van cookies. Uw pc onthoudt de indeling die u zelf gemaakt heeft. Voor deze cookies hebben we uw toestemming niet nodig.

2. Cookies voor websitestatistieken
Wij maken gebruik van een programma (Google analytics) om te analyseren hoe onze website gebruikt wordt. Zo komen we te weten welke pagina’s het best worden bezocht, via welke browser men surft (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, et cetera), of wat voor scherm men gebruikt. Op basis daarvan kunnen we onze website verbeteren. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen. Ze geven ons dus geen persoonlijke informatie over u.

Hoe kan ik de cookies uitzetten?
Wilt u de cookies uitzetten en maakt u gebruik van meerdere computers en/of browsers, dan dient u dit op alle computers en/of browsers apart te doen.

Cookies uitzetten:

 

COOKIE STATEMENT DUTCH HAPPINESS WEEK

Every website is legally required to inform users about ‘cookies’ and to request permission for their use. The Parktheater Eindhoven website uses cookies.

What are cookies?

A cookie is a very small text file, containing letters and numbers, that is stored on your computer when you visit a particular website. Cookies make it possible for a website to recognize the preferences of a user, for example, your language preference or your login details.

A cookie does not store your name, address, age or other personal information. It only stores your preferences and interests based on your web browsing behavior.

What cookies does Parktheater Eindhoven use?

  1. Functional cookies
    These are basic cookies. In order to help you browse through our sites effectively, we sometimes use cookies. Your PC will remember the formats you have created for yourself. We do not need your permission to use these cookies.
  2. Cookies for website statistics
    We use a program (Google Analytics) to analyze how our website is used. This program allows us to determine which webpages are visited most frequently, via which browsers our users are using (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc.), and what type of screen our users are using. Based on this data, we can improve our website. This data is stored anonymously, meaning that it does not give us personal information about you.

How can I disable cookies?

If you want to disable cookies and you use multiple computers and/or browsers, you must disable the cookies on all computers and/or browsers that you use.

For more information about disabling cookies on your browser, click on the links below: