Main Events

//Geannuleerd// Citizen initiatives Breda make the city Taste De Salon: A new world
do 24 mrt
Breda University of Applied Science, Frontier Building
Initiatievenplatform

Theater

Bredase burgerinitiatieven komen bij elkaar om de mogelijkheden van samenwerking te verkennen. Het wordt een nieuwe stap in het ontwikkelen van een gedeeld platform, nu genaamd: Initiatieven Platform.

 

Burgers en burgerinitiatieven worden uitgenodigd om deel te nemen aan de bijeenkomst en daarmee aan de oprichting van het samenwerkingsplatform.

Het Bredase theatergezelschap Stormkamer neemt ’s avonds deel aan het creëren van een vruchtbare en vrolijke sfeer voor de bijeenkomst.

 

Burgerinitiatieven zetten zich vooral in voor het bereiken van hun eigen doelen. Allemaal dragen ze bij aan het welzijn van mensen in de samenleving. Denk aan het schoonmaken van de openbare ruimte (Breda Opgeruimd), coöperatie Markdal die richting geeft aan de natuurontwikkeling in delen van de omgeving van Breda, de ruilwinkel Tresor in Hoge Vucht, buurthuis De Sleutel in Haagse Beemden, Breda Internationals die zorgt voor de integratie van expats in de stad en Climate Streamers, een vereniging die klimaatverandering positief wil aanpakken.

 

Deze initiatieven lijken nogal van elkaar te verschillen. Hoewel ze ook veel delen. Allemaal zoeken ze naar oplossingen voor uitdagingen rond kennisontwikkeling, relevante netwerken, middelen en aansluiting bij lokaal beleid.

 

De initiatieven kunnen van elkaar leren en samenwerken aan volgende stappen, hun inspanningen verlichten voor grotere groepen die belangenbehartiging realiseren, enzovoort. Nieuwe Veste, de openbare bibliotheek van Breda, onderzoekt samen de mogelijkheden om de organisatie van de online en offline inspanningen van het platform te ondersteunen.

 

­_________________________________________________

Breda’s citizen initiatives meet to explore the possibilities of collaboration. It will be a next step in developing a shared platform, currently called: Initiatieven Platform.

 

Citizens and citizen initiatives are invited to join the meeting and therefore the creation of the collaboration platform.

Breda based theatre company Stormkamer will partake in the evening creating a fruitful and joyful vibe for the meeting.

 

Citizen initiatives put most of their efforts in achieving their own goals. They all contribute to the wellbeing of people in society. Think of cleaning the public space (Breda Opgeruimd), cooperative Markdal that gives direction to the development of nature in parts of the surroundings of Breda, the swap shop Tresor in Hoge Vucht, community center De Sleutel in Haagse Beemden, Breda Internationals that looks after the integration of expats in the city and Climate Streamers, an association striving to take a positive approach to climate change.

 

These initiatives seem to be quite different from one another. Though they also share a lot. All of them are looking for solutions to challenges like developing knowledge, relevant networks, resources and connection to local policy. The initiatives can learn from one another and work together on next steps, illuminate their efforts to larger groups realizing advocacy and so on.

 

Nieuwe Veste, the public library of Breda, co-explores the possibilities to support the organisation of the online and offline efforts of the platform.

 

Depending on the participants, the meeting will be either in Dutch or in a combined with English.

Prijs: Gratis

Aanvang: 19.30 uur

Breda University of Applied Science, Frontier Building
Mgr. Hopmansstraat 15,
Breda

Students only