Main Events

4 hour challenge
do 24 mrt
P8, lokaal 2.11
Fontys Hogeschool

Overig

FOR ENGLISH READ BELOW

4 hour challenge bevorderen van happiness van jongeren

Eenzaamheid door corona, toegenomen gevoelens van prestatiedruk, stress en burn-out op jonge leeftijd… De afgelopen jaren komen berichten over onderwerpen als deze steeds vaker voorbij. Dit zijn zorgelijke berichten, die maken dat we in actie moeten komen voor het welzijn van alle jongeren.

Als Fontys vormen wij, medewerkers én studenten, een community van verschillende mensen met hun eigen verhalen en inzichten. Wat nou als we samen nadenken over hoe we het geluk van de jongeren in onze samenleving kunnen verhogen? Dat hoeven niet altijd hele grote oplossingen te zijn die veel tijd, geld en energie kosten. Juist ook de kleine, lokale of zelfs individuele initiatieven van Fontys medewerkers en studenten kunnen het verschil maken.

Wil jij ook bijdragen aan een oplossing? Doe dan tijdens de Dutch Happiness Week op 24 maart van 16:00 tot 20:00 mee aan de 4 hour challenge!
Deze challenge vindt plaats in Eindhoven (R10, Fontys Pulsed locatie) en Tilburg (P8, lokaal 2.11).

Samen, als Fontysmedewerkers én studenten, brainstormen we over hoe we het geluk van jongeren kunnen verhogen. Denk aan initiatieven vanuit een instituut of studie, maar ook aan nieuwe initiatieven die gezamenlijk tot stand komen. Voor een hapje (lees: pizza) en drankje wordt gezorgd, jij hoeft je enkel over te geven aan het creatieve denkproces. Meld je aan via https://goto.fontys.nl/forms/aanmeldformulier.dhw.4.hours.challenge.35625.nl.htm Aanmelden kan tot 10 maart!

Tijdens de Dutch Happiness Week staat binnen Fontys geluk centraal en vinden er diverse activiteiten plaats om meer bewustwording voor geluk te creëren. Benieuwd naar de andere activiteiten? Ga naar www.dutchhappinessweek.nl Ben je student en merk je dat je vastloopt? Ga naar fontys.nl/helpt en bekijk het huidige trainingsaanbod of maak een afspraak met een studentenpsycholoog.
4 hour challenge increasing the happiness of youngsters

Loneliness due to corona, increased feelings of performance pressure, stress and burn-out at a young age… Lately messaging about topics like these has become more frequent. As this is alarming, we need to come into action to improve the well-being of all young people.

As Fontys we, employees and students, form a community of different people with each their own story and insights. What if we join forces and think about how we can increase the happiness of young people in our society together? It does not have to be a big solution that costs a lot of time, money and energy. Even the small, local or even individual initiatives of Fontys employees and students can make a difference.

Do you want to contribute to a solution? Participate in the 4 hour challenge during the Dutch Happiness Week on the 24th of March from 16:00 tot 20:00!
This challenge will be held in Eindhoven (R10, Fontys Pulsed location) and Tilburg (P8, room 2.11).

Together, as Fontys employees and students, we brainstorm about how we can enhance the happiness among young people. Think about initiatives from a Fontys institute or study program, but also about new initiatives that arise. We take care of something to eat (pizza) and a drink, so that you can focus on the creative thinking process! Sign up via https://goto.fontys.nl/forms/aanmeldformulier.dhw.4.hours.challenge.35625.nl.htm You can sign up until the 10th of March.

During the Dutch Happiness Week, happiness is a central topic at Fontys. Several activities take place to increase awareness on creating happiness. Are you curious about the other activities? Go to www.dutchhappinessweek.nl

Are you a student and you notice that you are struggling? Go to fontys.edu/helps and make an appointment with a student psychologist.

 

 

Prijs: Gratis

Aanvang: 16:00 - 22:00

P8, lokaal 2.11
Professor Goossenslaan 1, 5022 DM,
Tilburg

Studenten

boeken/info >