Main Events

GEANNULEERD – Stormkamer – De Salon: waan of werkelijkheid?
wo 18 mrt
Pand P
Pand P

BelevingTheater

Kom niet alleen kijken, maar neem deel aan een theatrale bijeenkomst over psychiatrie en de stad!

Het is het jaar 2020, een schrikkeljaar. Ook is het jaar 2020 door de VN uitgeroepen tot het Internationale Jaar van de Plantgezondheid. Voor Hanna van Mourik Broekman staat in 2020 de Mens met een hoofdletter centraal. Stormkamer: de Stad (deel 2) gaat dieper in op verhalen over de stad Eindhoven en de wereld van de psychiatrie. Verhalen inspireren als ze goed verteld en gehoord worden. Het normale hoeft niet de norm te zijn en niet-normaal hoeft geen mening te zijn.

Theatermaker Hanna van Mourik Broekman verdiept zich het komende jaar in de wereld van de mens en de psychiatrie. Ze luistert naar verhalen, zoekt de menselijke verbanden en presenteert thema’s als glorie&gekte, gekte& glorie. Hanna stelt (zich) vragen als: wat vind ik van de duiding: ‘pas op! persoon met verward gedrag.’
#dewereldisvaniedereen   #sdg # vulnerability

Engels

Don’t just come and watch, but take part in a theatrical meeting about psychiatry and the city! 

It is the year 2020, a leap year. The year 2020 has also been declared by the UN as the International Year of Plant Health. For Hanna van Mourik Broekman, the focus is on the Human with a capital letter in 2020. Storm room : the City (part 2) elaborates  on stories about the city of Eindhoven and the world of psychiatry. Stories inspire when they are well told and heard. The normal does not have to be the norm and non-normal does not have to be an opinion. Don’t come and watch, but take part in a theatrical meeting about psychiatry and the city!

Theater maker Hanna van Mourik Broekman will explore the world of people and psychiatry in the coming year. She listens to stories, searches for human connections and presents themes such as glory & madness, madness & glory. Hanna asks (herself) questions such as: what do I think of the interpretation: ‘beware! person with confused behavior. “

Autism and dealing with deviant behavior are central during this Storm Room.   

 

Prijs: € 12,50

Aanvang: 20:30 uur

Pand P
Leenderweg 65,
Eindhoven


boeken/info >