Over Dutch Happiness Week

Gelukkige mensen zijn betere werknemers en betere burgers. Ze zijn actiever, creatiever, minder vatbaar voor ziektes, energierijker en participeren meer dan minder gelukkige mensen. Geluk is van belang op sociaal én economisch gebied. Niet voor niets heeft de VN 20 maart uitgeroepen tot ‘Internationale Dag van het Geluk’ en nemen instellingen als het Sociaal Cultureel Planbureau geluk op als indicator in hun publicaties.

Achtergrond

Het initiatief ‘Geluk voor Eindhoven’ is in 2014 ontstaan uit een samenwerking tussen Het Parktheater Eindhoven en Fontys Hogescholen. Het initiatief heeft als doel om kennis en bewustwording rond het thema geluk in de stad Eindhoven te vergroten en samen met partners in de stad te werken aan projecten die geluk in Eindhoven bevorderen.

Voor Parktheater Eindhoven ligt geluk in het verlengde van haar missie om bezoekers écht te raken en binnen Fontys Hogescholen heeft met name binnen de Hogeschool HRM en Psychologie is ‘economie van het geluk’ een leidend thema binnen het onderwijs.

Themaweek

Vanuit het initiatief geluk voor Eindhoven is in 2015 voor het eerst een themaweek rond geluk georganiseerd. Een week vol lezingen, voorstellingen en workshops rond geluk.

Geluksplekken

In 2014 is, samen met de Belgische geluksambassadeur en schrijver van het World Book of Happiness Leo Bormans gestart met een zoektocht naar geluksplekken in Eindhoven. Samen met studenten van Fontys Hogeschool HRM en Psychologie zijn in 2015 en 2016 25 bijzondere plekken in de stad voorzien van het predikaat ‘Geluksplek’.

Op deze plekken, die samen een bijzondere afspiegeling van Eindhoven vormen, kunnen bezoekers kleine oefeningen en opdrachten uitvoeren die hun persoonlijk geluk bevorderen. De 25 plekken zijn verzameld in een boekje dat tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar is bij het VVV-kantoor en op de verschillende geluksplekken. Het boekje is ook verkrijgbaar in het Engels.

De organisaties achter de plekken vormen inmiddels een netwerk van organisaties die met elkaar bekijken of ze door middel van projecten elkaar en het geluk in de stad kunnen versterken.

Stichting Geluk voor Eindhoven

Om de samenwerking tussen Parktheater en Fontys een meer permanent karakter te geven is medio 2016 besloten gezamenlijk de stichting Geluk voor Eindhoven op te richten. Deze stichting organiseert vanuit de doelstellingen die ten grondslag lagen aan de oorspronkelijke samenwerking, de Dutch Happiness Week en ze beheert en faciliteert het netwerk van geluksplekken binnen de stad. Daarnaast gaat de stichting samenwerkingen aan met andere partijen in en buiten Eindhoven die bij kunnen dragen aan de doelstellingen van de stichting en die kunnen zorgen voor draagvlak binnen en buiten Eindhoven.

Logo Fontys
Logo Parktheater