Media

Er toe doen – inspirerend blog van Fontys

27 mei 2019

… De SDG richtten zich voorheen vooral op ontwikkelingslanden, maar sinds 2015 op de hele mondiale gemeenschap. Deze doelen moeten ertoe leiden dat onze planeet en alles wat op aarde leeft, zich toekomstbestendig kan ontwikkelen. Voor organisaties die er toe willen doen  zijn de SDG dan ook impliciet met hun maatschappelijke opdracht verbonden (bron: fontysblogt.nl)

Media archive

    No archived media.