Nieuws

Dutch Happiness Week 13 t/m 21 maart 2021

29 sep 2020

Algemeen
Fontys en Parktheater Eindhoven organiseren sinds 2015 de Dutch Happiness Week (DHW), een themaweek vol lezingen, voorstellingen, kennissessies etc. rond het thema geluk. Fontys en Parktheater organiseren een deel van de activiteiten zelf of samen met partners, de rest van het programma wordt aangedragen door bijvoorbeeld de Geluksplekken Eindhoven/Tilburg of andere bedrijven en instellingen die de DHW als podium gebruiken en deze happiness events een warm hart toedragen.

Tot dit jaar was de DHW vooral offline. De coronacrisis betekende helaas dan ook meteen het einde van de DHW 2020. Vrijwel alle evenementen werden, als gevolg van de maatregelen van het RIVM, geschrapt. Wel is er in de week zelf nog gepoogd een alternatief online programma te bieden.

Vooruitzicht 2021
De verwachting is dat corona nog veel invloed heeft bij de organisatie van de evenementen tijdens de volgende DHW van 13 t/m 21 maart 2021. Om niet in dezelfde situatie te geraken als dit jaar (last-minute annuleren merendeel programma), hebben Fontys en Parktheater  besloten om in 2021 wel een Dutch Happiness Week te organiseren, maar op kleinere schaal en grotendeels online.

Uitgangspunten gekozen format DHW 2021:

  • Het programma gaat grotendeels online plaatsvinden met uitstapjes naar een beperkt aantal offline events
  • Het hart van de DHW wordt gevormd door een (semi)live online programma vanuit de Kameleon van het Parktheater, eventueel aangevuld met een extra locatie in Tilburg (LocHal?)
  • Voor het onlineprogramma wordt de samenwerking gezocht met Kwetsbare Held Wout van Wengerden, Eric Mijnster en Tjerk de Ridder.
  • De techniek (uitzending) wordt in eerste instantie verzorgd in samenwerking met Kai Vermaas
  • De offline events worden zoveel mogelijk georganiseerd in samenwerking met externe partners (bijv. DELA)
  • Het heeft onze voorkeur dat de offline events ook online beschikbaar zijn en dat ze makkelijk omgebouwd kunnen worden naar ‘online only’.
  • In het gekozen format is ruimte voor content die in eerdere edities van de DHW zijn opgenomen
  • Er wordt een rode draad ontwikkeld die past bij de DHW en die recht doet aan de partners van de DHW (bijv. de geluksplekken).
  • Er blijft ruimte voor externe partners om events te organiseren in het kader van de DHW.
  • Leidende thema’s binnen de DHW blijven: inclusiviteit, duurzaamheid, onderwijs, werkgeluk en impact (SDG gerelateerd).
Vragen, neem gerust contact met ons op info@dutchhappinessweek.nl