Events

GEANNULEERD – Lezing: Als ze maar gelukkig zijn
ma 16 mrt

Bibliotheek Eindhoven

Door opvoedkundige Marina van der Wal

Terwijl 1:15 kinderen in Nederland in meer of mindere mate professionele zorg nodig heeft blijft dit de wens van iedere ouder: een kind dat zich gelukkig voelt.

En voor dat geluk wordt veel geïnvesteerd; materieel en immaterieel. Wensen van kinderen worden, als het even kan ingewilligd, kinderen worden vrij gehouden van taken in en om het huis om langer van hun kind-zijn te kunnen genieten en ze mogen langer thuis blijven wonen zodat ze nóg langer van hun jeugdjaren genieten.

Je wilt er alles aan doen om je kind een gelukkige, onbezorgde jeugd te geven. Maar we leven in een tijd waarin de druk op jongeren steeds groter lijkt te worden. Hoe help je je kind daarmee om te gaan en zich te ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene?

De grappen over Curlingouders, ouders die hun kinderen te beschermend opvoeden, vinden massaal bijval terwijl we onszelf misschien de vraag moeten stellen: hebben kinderen curlingouders of leven we een in Curlingmaatschappij waar we met elkaar problemen en consequenties van gedrag zoveel mogelijk voor jongeren wegpoetsen?

In deze lezing staan de thema’s weerbaarheid en veerkracht van jongeren centraal als noodzakelijke ingrediënten voor het gelukkige leven wat we de volgende generaties zo gunnen. Marina van der Wal vertelt vol humor over het brein en de ontwikkeling van pubers en laat zien hoe belangrijk jouw rol als opvoeder is.

Marina van der Wal
Marina van der Wal is opvoedkundige, hoewel haar zoons (’92 & ’94) hier regelmatig aan twijfelen. Sinds begin negentiger jaren heeft zij haar medewerking verleend aan tal van ouderavonden, opvoed-debatten en motivatiebijeenkomsten rondom de thema’s opvoeden, ouders en pubers.

Daarnaast was zij oprichter en later directeur van stichting ‘Mamma weet alles’ en heeft zij jaren een praktijk gehad waarin zij ouders met opvoedvragen begeleidde. Marina treedt regelmatig op in de media en is vaste opvoedkundige bij de uitgaven van Vrouw (Telegraaf) en ook bij het tv programma Koffietijd was zij een vaak geziene gast. Zij is de dragende kracht van het (video-)programma Puber Tijd met Marina op YouTube.

Prijs: €5,00

Aanvang: 20:00-22:00

Emmasingel 22,
Eindhoven


boeken/info >