Activiteiten

Compassie: de sleutel naar een gelukkig leven
vr 20 sep
De Witte Dame
Bibliotheek Eindhoven

Hoe komt het toch dat er, ondanks onze goede bedoelingen, dingen mis gaan in ons leven? We doen ons best om steeds aan de eisen van ons dagelijks bestaan te voldoen. En uiteindelijk kunnen we opgezadeld worden met allerlei problemen zoals angst en stress, burn-out, paniek, hoge bloeddruk, depressie, verslaving. We kunnen het idee hebben dat we de controle over onszelf kwijtraken.

Hoe reageren we als we de controle dreigen te verliezen? We gaan ons schamen en bekritiseren onszelf: “Ik kan het niet, ik ben een mislukkeling, waarom kan ik het niet aan, ik doe er toch niet toe, niemand zit op mij te wachten.” Vaak zitten we niet alleen onszelf kritisch op onze kop maar ook onze naasten en dierbaren, niet zelden krijgt ook de wereld om ons heen er van langs.

We zetten vervolgens alles op alles om van deze ellendige gedachten en gevoelens van zelfkritiek, zelfbeklag en zelfmedelijden af te komen. Hoe harder we ertegen vechten, hoe sterker het ons lijkt te blijven achtervolgen. En zo kunnen we ons als het ware door de dag slepen, vechtend tegen onze pijn en ons lijden. Het lijkt of we daarmee onbewust steeds de weg van de meeste weerstand kiezen.

Compassie vóór alles!
We kunnen leren om op een andere manier met ellende en stress om te gaan. In plaats van onszelf de schuld te geven en steeds te bekritiseren wanneer de dingen niet gaan zoals we zouden willen, of wanneer we ons simpelweg rot voelen.

Is compassie de sleutel naar een gelukkig leven? Er wordt verondersteld dat we allemaal als compassioneel mens geboren worden. Het is in feite het meest natuurlijke wat er is. En toch kunnen we het vergeten zijn of zijn we de verbinding ermee kwijtgeraakt.

In deze lezing gaan we kijken naar hoe en waarom we reageren zoals we dat doen op (ellendige) gebeurtenissen in ons dagelijks leven, hoe ons reageren ons uit balans kan brengen en hoe de ontwikkeling van (zelf)compassie onze emotionele balans weer kan herstellen.

Paul van Gemert
Deze lezing wordt verzorgd door Paul van Gemert. Paul is psychosociaal therapeut en werkt veel met mensen met angst-, burn-out-, en stress gerelateerde klachten. Tevens is hij meditatie-, mindfulness- en compassietrainer bij het Mindfulness Centrum Eindhoven.

Prijs: € 5,= (leden bibliotheek € 4,=)

Aanvang: 15:00 uur

De Witte Dame
Emmasingel 22,
Eindhoven


boeken/info >