Leren Nederlands Openbare les Studenten

Geluk in het onderwijs – Akshaya de Groot ** GEANNULEERD **


Muziekgebouw 13 maart 2017 16:00 - 18:00

Markeren en Delen

Akshaya de Groot

Elke docent wil graag dat haar of zijn leerlingen later gelukkig worden. Onderzoek wijst echter uit dat de gebruikelijke kennis en vaardigheden daar zo goed als niet aan bijdragen.

Logisch, zou je zeggen, want daar (in je ‘hoofd’ of in je ‘handen’) zit het geluk ook niet. Het zit in je gemoedstoestand (je ‘hart’) en die staat niet op het programma. Maar hoe kun je nu iets leren als dat geen doel of inhoud van het onderwijs is? Dan moet je het toch eerst in het lesrooster opnemen? In deze openbare les helpt geluksdeskundige en onderwijssocioloog Akshaya de Groot je om op deze vragen een antwoord te vinden

 

  1. Waar zit geluk en hoe kom je er bij?

We vragen ons af waarom we het zo belangrijk vinden en er toch regelmatig aan voorbij gaan. We vragen ons af of geluk en gevoelens wel zo irrationeel zijn, terwijl iedereen ze kent én in de meeste gevallen van elkaar begrijpt en herkent. We vragen ons af waarom wij ze zo vaak als privé beschouwen, terwijl de media-industrie draait op het publiekelijk delen van emoties. Daarna maken we kennis met de kijk van het geluksonderzoek op geluk en gevoelens, en wat die voor het onderwijs kan betekenen.

  1. Onderwijs en geluk: zoveel weten we al

Hoe kan onderwijs ons wijzer maken op het gebied van geluk (inbegrepen het omgaan met ‘ongelukkige gevoelens’)? We bespreken het bestaande onderzoek naar effectieve geluksoefeningen en wat we kunnen leren van scholen, in Nederland en in het buitenland, die dit al in praktijk brengen. We zullen zien hoe verschillende vakken een eigen rol kunnen spelen (van Economie tot Geschiedenis, van Lichamelijke Opvoeding tot Literatuur). Autonomie van docenten en leerlingen/studenten is ook belangrijk voor geluk. Een gelukkige school moet eveneens van binnenuit komen. We eindigen met een aantal open vragen voor scholen die hun leerlingen een gelukkiger toekomst gunnen.

Over Akshaya de Groot

** DEZE BIJEENKOMST IS GEANNULEERD **