Over DHW

Gelukkige mensen zijn betere werknemers en betere burgers. Ze zijn actiever, creatiever, minder vatbaar voor ziektes, energierijker en participeren meer dan minder gelukkige mensen. Geluk is van belang op sociaal én economisch gebied. Niet voor niets heeft de VN 20 maart uitgeroepen tot ‘Internationale Dag van het Geluk’ en nemen instellingen als het Sociaal Cultureel Planbureau geluk op als indicator in hun publicaties.

Achtergrond
Het initiatief ‘Geluk voor Eindhoven’ is in 2014 ontstaan uit een samenwerking tussen Het Parktheater Eindhoven en Fontys Hogescholen. Het initiatief heeft als doel om kennis en bewustwording rond het thema geluk in de stad Eindhoven te vergroten en samen met partners in de stad te werken aan projecten die geluk in Eindhoven bevorderen.

Voor Parktheater Eindhoven ligt geluk in het verlengde van haar missie om bezoekers écht te raken en binnen Fontys Hogescholen heeft met name binnen de Hogeschool HRM en Psychologie is ‘economie van het geluk’ een leidend thema binnen het onderwijs.

Themaweek
Vanuit het initiatief geluk voor Eindhoven is in 2015 voor het eerst een themaweek rond geluk georganiseerd. Een week vol lezingen, voorstellingen en workshops rond geluk. In 2016 is de tweede editie van Geluk voor Eindhoven gehouden. Naast het Parktheater en Fontys zijn het afgelopen jaar ook het Muziekgebouw Eindhoven, Natlab, en het Van Abbe Museum aangesloten bij de programmering van de themaweek. Voor de nabije toekomst wordt er naar gestreefd om minstens een deel van het programma van de themaweek ook toegankelijk te maken voor een internationale doelgroep (bijvoorbeeld expats en internationale kenniswerkers in Eindhoven). Daarom is gekozen voor een nieuwe naam: Dutch Happiness Week.

Geluksplekken

In 2014 is, samen met de Belgische geluksambassadeur  en schrijver van het World Book of Happiness Leo Bormans gestart met een zoektocht naar geluksplekken in Eindhoven. Samen met studenten van Fontys Hogeschool HRM en Psychologie zijn in 2015 en 2016 25 bijzondere plekken in de stad voorzien van het predikaat ‘Geluksplek’. Op deze plekken, die samen een bijzondere afspiegeling van Eindhoven vormen, kunnen bezoekers kleine oefeningen en opdrachten uitvoeren die hun persoonlijk geluk bevorderen. De 25 plekken zijn verzameld in een boekje dat tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar is bij het VVV-kantoor en op de verschillende geluksplekken. Inmiddels is het boekje ook vertaald in het Engels. De organisaties achter de plekken vormen inmiddels een netwerk van organisaties die met elkaar bekijken of ze door middel van projecten elkaar en het geluk in de stad kunnen versterken. Tijdens de Dutch Happiness Week presenteren deze plekken zich aan Eindhoven door activiteiten die in het kader staan van geluk.

Stichting Geluk voor Eindhoven

Om de samenwerking tussen Parktheater en Fontys een meer permanent karakter te geven is medio 2016 besloten gezamenlijk de stichting Geluk voor Eindhoven op te richten. Deze stichting organiseert vanuit de doelstellingen die ten grondslag lagen aan de oorspronkelijke samenwerking, de Dutch Happiness Week en ze beheert en faciliteert het netwerk van geluksplekken binnen de stad. Daarnaast gaat de stichting samenwerkingen aan met andere partijen in en buiten Eindhoven die bij kunnen dragen aan de doelstellingen van de stichting en die kunne zorgen voor draagvlak binnen en buiten Eindhoven. Zo wordt er onder andere gesproken met High Tech Campus Eindhoven, Erasmus EHERO en de gemeente Eindhoven.

 

Pijlers

De oorspronkelijke doelstelling van Geluk voor Eindhoven, kennis en bewustwording rond het thema geluk in de stad Eindhoven te vergroten en samen met partners in de stad te werken aan projecten die geluk in Eindhoven bevorderen, is gekoppeld aan drie pijlers: leven, leren en werken. Deze pijlers zijn de gebieden waarop geluk voor Eindhoven zich met name wil richten: werkgeluk, onderwijs en educatie en samenleven en sociale innovatie.